Przykład zastosowania mojego edytora:

Strona projektu http://code.google.com/p/rmkdhtmlrichedit/